ISO Certificering

 

NEN-EN-ISO 9001 (2008), deze norm bestaat hoofdzakelijk uit 3 pijlers namelijk:

Kwaliteitsbeleid
Klanttevredenheid
Bedrijfsprocessen

Deze norm schrijft voor dat wij als organisatie onze bedrijfsprocessen beheersen, borgen en dit ook kunnen aantonen. Verder schrijft deze norm voor dat wij onze klanttevredenheid verhogen door te voldoen aan zowel de eisen en wensen van onze klanten, als ook aan de geldende wettelijke eisen.

VCA Certificering

 

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

Bij Bouwservice van der Heijden staat veiligheid tijdens het uitvoeren van alle werkzaamheden altijd voorop.

 

KOMO gecertificeerd

komo

KOMO gecertificeerd

Het KOMO procescertificaat voor Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking is gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn BRL 9600.

Met het KOMO-procescertificaat willen wij ons onderscheiden. Het biedt u als klant zekerheid over de bedrijfsvoering en vakbekwaamheid van ons als organisatie en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgevers krijgen hiermee op voorhand de garantie dat kwaliteit wordt geleverd volgens een beproefde werkmethode en vakbekwaam personeel.

 

 

 

 

 

 

 

Fundeon erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Fundeon erlend leerbedrijf

Wij zijn door Fundeon erkend als leerbedrijf voor de opleiding:

 

94051 Middenkaderfunctionaris bouw

93931 Betonreparateur

 

Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het opleiden van jonge mensen tot vakspecialisten. Als leerbedrijf bieden wij een veilige leeromgeving, goede begeleiding van de leerling en de mogelijkheid om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen.