Gevelisolatie

Bouwservice van der Heijden is reeds 20 jaar bekend met het uitvoeren van gevelisolatie Limburg en naastgelegen grensgebied.

Een gevel is gezichtsbepalend voor elk bouwwerk. Gevelisolatie en/of gevelrenovatie kunnen daarom niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd worden. Als applicateur van gevelisolatiesystemen moet je van alle markten thuis zijn. Tenslotte sluit het gevelsysteem aan tegen diverse andere bouwkundige elementen, zoals kozijnen, dakranden, andere bouwdelen. Niet alleen de details vergen veel kennis van zaken, maar ook het inpassen van de bewerkingen in het reguliere bouwproces.

Bouwservice van der Heijden werkt met goed opgeleide vakmensen, heeft kennis van de producten en weet alle bouwpartners prima te informeren met ervaring adviezen. In de afgelopen jaren deed Bouwservice van der Heijden onschatbare ervaring op met meer dan 100.000m2 gevelisolatie/renovatie voor verschillende projecten. Wij werken volgens de laatste technieken en inzichten met o.a. het Capatect VHF Systeem van Caparol.


Gevelisolatie wordt niet alleen toegepast om energie te besparen. Hieronder staan de belangrijkste argumenten die opdrachtgevers hanteren om over te gaan tot de toepassing van gevelisolatie, in nieuwbouw en renovatie:

 

*  Verfraaiend; gevelisolatie ofwel woningisolatie zorgt voor verfraaiing van de gevel. Veel woonwijken / huizen / gebouwen zijn inmiddels door de strakke afwerking opgewaardeerd. De verkoopbaarheid / verhuurbaarheid van het vastgoed wordt daardoor sterk verhoogd.

*  Isolatiemogelijkheden; de isolatiedikte is in principe onbegrensd. Dit in tegensteling tot veel andere isolatiemethodes.

*  Bouwtechnisch beter; gevelisolatie biedt ook technische verbeteringen. Thermische spanningen in de buitenmuur worden tegengegaan. Koudebruggen kunnen veelal eenvoudig worden voorkomen.

 

Comfort verhogend; het verhoogt het leef-comfort in de woning. Een aantal voorbeelden van deze comfort verhogende eigenschappen:

 

*  Het warmte-regulerend vermogen van muren; de bouwfysica toont aan, dat het aanbrengen van de isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel, de beste manier van isoleren van gevels van (bewoonde) gebouwen is. De geïsoleerde buitenwand slaat overdag de warmte die in het gebouw geproduceerd wordt op. ’s Avonds en ’s nachts, als er niet meer gestookt wordt, staat de wand deze opgeslagen warmte naar binnen af. Een gelijkmatige verwarming van de woning is het resultaat. Deze eigenschap staat bekend als het zogenaamde warmte-regulerend vermogen van muren.

*  Het opheffen van “valse tocht”; lucht die door een niet geïsoleerde wand afkoelt, zakt naar beneden. Dit wordt ervaren als tocht. Dit verschijnsel wordt “valse tocht” genoemd. Omdat een muur met gevelisolatie veel minder snel afkoelt zal “valse tocht” niet optreden.

*  Het tegengaan van schimmelvorming; op een koude niet geïsoleerde gevel kan condensatie optreden. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan. Een goed geïsoleerde muur blijft warm en voorkomt zo condensatie. De genomen isolatiemaatregelen moeten zodanig zijn dat de woning geventileerd kan blijven.

Aangezien wij beschikken over het KOMO procescertificaat Thermisch Isoleren, zijn wij bereid voor u het een en ander in gang te zetten wat betreft de aanvraag hiervan.